+389 2 3092990 Пон|Mon - Пет|Fri 09h - 19h Саб |Sat 09h-14h

Viacor
Епоксидни Подови

Епоксидни премази се нанесуваат на бетонски површини за да се спречи деградација, да се задржи изгледот и да се зачува чистотата на производот содржан во конкретната конструкција. Епоксидот (тип ЕП) нуди одлична отпорност на влага и растворувачи. Епоксидот обично е достапен како двокомпонентна мешавина за терморегулација. Епоксидот е прилично лесен за аплицирање, но речиси е невозможно да се отстрани без штетни компоненти.

Епоксидот е полимерна материја која почнува како течност и се претвора во цврсти полимери со хемиска реакција. Полимерот на база на епоксид е механички силен, хемиски отпорен на деградација на хемиските елементи во цврста форма и високо леплив за време на конверзија од течна во цврста состојба. Постојат широк спектар на основни епоксидни хемикалии од кои може да се формулира епоксиден систем.

Епоксидите се познати по нивната одлична адхезија, хемиска и топлинска отпорност, добри до одлични механички својства и многу добри електрични изолациски својства. Речиси секој простор може да се модифицира. Исто така, има висока отпорност на хемикалии како бензин, сол, маст, масла и растворувачи.

ПРЕДНОСТИ ОД УПОТРЕБА НА ЕПОКСИДНИТЕ ПОДОВИ

Го заштитува бетон од абење, хемиска корозија и хемиско влошување. Го намалува абењето за транспортните возила со што се намалува времето потребно за одржување. Обезбедува побрзо движење на материјалот преку работни и транспортни области и ги штити производите од оштетувања. Ги намалува трошоците за одржување и чистењето на подот, создавајќи почиста работна средина и ги намалува повредите кои би настанале од лизгање. Ја зголемува рефлексивноста на светлината и ги осветлува работните области, со што се заштедува на комунални трошоци и се максимизира работната ефикасност. Стабилни се на голем дијапазон на температури, од -40 °C до +70°C.

ЗОШТО ДА СЕ ИЗБЕРЕ ЕПОКСИДЕН ПОД?

Постојат многу причини зошто да се изберат епоксидни подови.
Отпорност на удар: Епоксидни подови генерално се користат во индустриските области каде што стоките се ракуваат во специфични простори, како што се производни линии, магацини, товарни делови и каде што компресивните товари се генерираат од движењето на стоките на камиони, палети итн.
Отпорност на лизгање: областите за пешачки сообраќај бараат различен степен на отпорност при лизгање, зависно од тоа дали средината е влажна или сува.
Отпорност на пожар: рути за бегство, експлозивни области на производство и складирање, подземни паркиралишта.
Хигиена: Бидејќи се монолитни, целосно ги исполнуваат бараните стандарди на ХАСАП системот. Прехрамбената, фармацевтската, автомобилската, хемиската и електронската индустрија, како и индустријата за пијалоци имаат многу тешки санитарни барања. Овие индустрии често имаат потреба од тотално dust-free и лесно чистливи подови, без пукнатини.
Хемиски отпорни: Епоксидни подни облоги обезбедуваат непропустливост и заштита на подот од хемиски напад.

ОБЛАСТИ КАДЕ СЕ БАРА АПЛИЦИРАЊЕ НА ЕПОКСИДНИ ПОДОВИ

Епоксидните подни системи имаат широка примена како завршна обработка на подови во: магацини, паркиралишта и гаражи, производствени погони за лесна и тешка индустрија, кујни, ладилници, лабаратории, училишта, шопинг центри, спортски сали, сервиси за автомобили, фармацевтска индустрија, индустрија за преработка на храна, бензински пумпи, електронска индустрија, болници – операциони сали и коридори, нуклеарни централи, млекари и пиварници, воздухопловна индустрија, производствени погони за бои и лакови, текстилни погони, хотели и ресторани.
Close Menu